מספר טלפון


5361350 - 02 אברהמי גאולה
5361351 - 02 יעקב קורמן
5361352 - 02 ויטמן פרץ ורוסה
5361353 - 02 אבני אברהם
5361355 - 02 אריה יוסף ויהודית
5361356 - 02 קלצין משה וסופי
5361357 - 02 טובי רבקה ומשה
5361358 - 02 אלון נאוה וזאב
5361359 - 02 סרי לוי יוסף