מספר טלפון


5361360 - 02 צפוני סינדל ובנצי
5361361 - 02 כהן מוטי ושולה
5361362 - 02 ששון עליזה
5361363 - 02 הגר יפה וצבי
5361364 - 02 אקרמן יעל ופסח
5361366 - 02 משולם משה
5361367 - 02 גלבוע מרדכי
5361368 - 02 אמיר יוסף וידי
5361369 - 02 ארמוזה יוסף ורבקה
5361369 - 02 ארמוזה נגרים יוסף ואבי ארמוזה