מספר טלפון


5361560 - 02 כהן דוד וגילה
5361561 - 02 אוצ'יטל גולדה
5361562 - 02 שרפשטיין ישעיה ושרה
5361563 - 02 אגסי נועם אלישע אדריאן ואגסי
5361564 - 02 דריזנר ליליה ושלמה
5361565 - 02 אליה משה
5361566 - 02 מלמד אורי
5361567 - 02 ביטון יצחק ואילני
5361568 - 02 מעוז רוני
5361569 - 02 שמואל משתכני הר שמואל הר