מספר טלפון


5361590 - 02 רוזנטל יוחנן ואסתר
5361591 - 02 גוטליב גדעון ועירית
5361592 - 02 כהן ד"ר מנחם ורחל
5361593 - 02 גולדברג רות
5361595 - 02 אלה דליה ושייקה
5361596 - 02 סגל דבורה וגרי
5361597 - 02 באיבסקי אלכסנדר
5361598 - 02 מרגלית קמיניץ
5361599 - 02 ארגמן רחל ויוסף