מספר טלפון


5361710 - 02 חסון יוסי וורדה
5361711 - 02 לאה ארציאלי
5361712 - 02 בק סימונה ואייל
5361713 - 02 פוקס יצחק
5361714 - 02 שבת יעקב וענת
5361715 - 02 דגן ברק
5361717 - 02 וינר שרה וישראל
5361718 - 02 המבורגר ד"ר רפאל ושושנה
5361719 - 02 חיים שלום