מספר טלפון


5363480 - 02 ליזה פלחן
5363481 - 02 פישמן הרי ועדנה
5363483 - 02 שטיין (איטה ויצחק (איקה
5363486 - 02 סודרי סימה
5363487 - 02 הובר מאיר ויהודית