מספר טלפון


5363501 - 02 פילטשיק יוסף וציפורה
5363502 - 02 צצנה גאולה ויורם
5363506 - 02 גולדברגר נורית ואלכס
5363507 - 02 בן יעקב יעקב
5363508 - 02 קון טלי וצ'רלס