מספר טלפון


5363760 - 02 שרית עובדיה
5363761 - 02 זקן שמואל
5363763 - 02 אוחיון שלום ורוזה
5363764 - 02 בן צבי רון
5363765 - 02 שרייבר אברהם והינדה
5363766 - 02 דורון קרן וזהר
5363767 - 02 שלום אבי ותהילה