מספר טלפון


5363810 - 02 ליאור וורד בן שמחון
5363813 - 02 שמאע עודד
5363814 - 02 עזרא יוסף ושרית
5363816 - 02 סגמן רחל
5363818 - 02 עזיזי מרים וירון