מספר טלפון


5363920 - 02 מנשה דארן ומיכל
5363927 - 02 סהלו יוסף וטלי
5363929 - 02 חיים שושנה ואליהו