מספר טלפון


5377001 - 02 הדוידקה מוניות מוניות הדוידקה בע"מ
5377001 - 02 הדוידקה הגבעה הצרפתית
5377001 - 02 מוניות הדוידקה בע"מ
5377002 - 02 צינוירט מרדכי שלמה
5377003 - 02 פוגל ישכר דוב
5377004 - 02 הדוידקה מוניות מוניות הדוידקה בע"מ
5377005 - 02 יוסף ציפורה
5377006 - 02 גוד באי
5377007 - 02 פקס) מונדשיין) יהושע ורחל