מספר טלפון


5377022 - 02 נביס חיים ובלומה
5377023 - 02 שאין ריצארד
5377024 - 02 סמין בתיה
5377025 - 02 פקס) גולדנברג) דניאל
5377026 - 02 ישראל שפר
5377027 - 02 מרחב (פקס) משרדים (פקס) מחסן (פקס) רשות העתיקות משרד ראשי
5377029 - 02 ארליך יעקב