מספר טלפון


5377311 - 02 רפאלי אברהם קרמבולה
5377312 - 02 בית שמש
5377314 - 02 בית שמש
5377317 - 02 שמאי שולמית