מספר טלפון


5377341 - 02 רוט יצחק
5377342 - 02 דהאן שלום ואילנה
5377343 - 02 מאיר לייפר
5377344 - 02 דויטש שמואל
5377345 - 02 פינקל חנה
5377346 - 02 טלפון לתלמידים
5377347 - 02 הורביץ אפרים ויוכבד