מספר טלפון


5377392 - 02 מנדלסון חנוך מרדכי
5377394 - 02 ראובן יוסף
5377395 - 02 שיראל חיה
5377397 - 02 ובר אסתר