מספר טלפון


5377530 - 02 משתכני הר שמואל
5377531 - 02 וידר שלום
5377534 - 02 אורות מגורי הכיפה הסרוגה בע"מ
5377536 - 02 מוסדות ויזניץ מונסי
5377537 - 02 לוי ניסים
5377538 - 02 קראהן דוד ורינה
5377539 - 02 דייטש חני וישראל דוד סינסיישנס לבני נשים