מספר טלפון


5377540 - 02 ראק יצחק
5377541 - 02 גרוסמן חיים
5377542 - 02 פרידמן ראובן
5377543 - 02 קמינסקי מרדכי
5377544 - 02 אורנשטיין חנוך
5377545 - 02 יעקב מישאל
5377546 - 02 רייס מיכל
5377548 - 02 שיף ישראל ורבקה
5377549 - 02 שטייסל ישראל