מספר טלפון


5377560 - 02 אופנהיים יהודה וחוה
5377562 - 02 רוזמרין יואל
5377565 - 02 היידה צבי דוד ושרה
5377568 - 02 אוהב ציון יהושע