מספר טלפון


5377602 - 02 מחבר דוד
5377603 - 02 יוסף רייכר
5377604 - 02 גוטפרב פנחס
5377606 - 02 (פקס) פליישר יעקב ורלי
5377607 - 02 חשין ישראל
5377608 - 02 אגודת שערי מרפא
5377608 - 02 שערי מרפא אגודת שערי מרפא