מספר טלפון


5377720 - 02 שמש שרה ורפאל
5377721 - 02 גוטליב אפרים
5377723 - 02 זייבאלד שמעון זלמן וחנה
5377724 - 02 פריד אברהם יוסף
5377725 - 02 אהבת איתן בית אל גוטמן יששכר
5377727 - 02 אסמעילזדה דוד