מספר טלפון


5377780 - 02 בטיש משה
5377781 - 02 טייטלבוים י
5377782 - 02 תלמוד תורה אמרי חיים ויזניץ
5377783 - 02 תלמוד תורה אמרי חיים ויזניץ
5377784 - 02 יא נוי בע"מ
5377785 - 02 לרר אהרון שלמה
5377786 - 02 (פקס) היכלי השמחה
5377787 - 02 שטייף שושנה
5377788 - 02 ערנפלד יצחק משה