מספר טלפון


5377833 - 02 קריוס שמואל
5377834 - 02 יהודה יבוא יצוא
5377835 - 02 ליזרוק רבקה ועקיבא
5377839 - 02 בן עזרא אבי