מספר טלפון


5377891 - 02 פרידמן דוד
5377899 - 02 ליכטשיין יצחק ורבקה