מספר טלפון


5377951 - 02 אברהם משה דבטש
5377952 - 02 בנדיקט ישכר דב
5377953 - 02 פרץ קובי
5377954 - 02 מרגליות יצחק חיים
5377956 - 02 לב לאחים
5377957 - 02 קמינצקי בצלאל
5377958 - 02 קמינסקי בצלאל
5377959 - 02 לבררי גליא נובל