מספר טלפון


5377961 - 02 ולס יוסף
5377962 - 02 פקטר מאיר
5377964 - 02 בלוי אלימלך
5377966 - 02 מוסדות ויזניץ אמרי חיים
5377967 - 02 מכירות קוטלר עדיקא חברה לבניה בע"מ
5377968 - 02 (פקס) אלתר אריה רואה חשבון משרד
5377969 - 02 מישקובסקי יהושע וביתיה