מספר טלפון


5377970 - 02 יוסף גרוסנס
5377972 - 02 בורנשטיין דוד
5377973 - 02 ברגמן מנחם
5377974 - 02 שירותי כשרות ושמיטה בדצ
5377975 - 02 חזן גדעון
5377976 - 02 (פקס) שירותי כשרות ושמיטה בדצ