מספר טלפון


5381030 - 02 גיברלטר אברהם יהודה
5381031 - 02 משרד יד עזרה איגוד מתנדבים לשיקום וסעד
5381031 - 02 משרד יד עזרה
5381032 - 02 אייזנבאך שמואל
5381033 - 02 יעד נציגויות בע"מ
5381034 - 02 איסמעילזדה יפה ורמי
5381035 - 02 צמיגי גוליאן יעקב
5381036 - 02 נגר בן ציון
5381037 - 02 מזל ירחי
5381038 - 02 יצחק דוד חשין