מספר טלפון


5381060 - 02 ראובן חשמלאי אליהו
5381061 - 02 (פקס) כדורי קבלן בנין
5381062 - 02 מרכז איגוד תתים
5381064 - 02 לוי מרים ורחמים
5381065 - 02 טירנואר אלימלך וצפורה
5381067 - 02 'פקס'
5381067 - 02 אשר מנה
5381068 - 02 רבינוביץ יהודה לייב
5381069 - 02 ולדן שלמה לוי הרב ומרים