מספר טלפון


5381070 - 02 ישיבה גדולה
5381073 - 02 לוי דוד ברחם ואסתר
5381074 - 02 גברא עזריאל
5381075 - 02 לרר עמיהוד ומיכל
5381076 - 02 ניסנלר שמחה ניסן וגאולה
5381077 - 02 אריה ויקי ואליהו
5381078 - 02 אלקלעי שרה
5381079 - 02 פעלץ ברכה ופייבל