מספר טלפון


5381090 - 02 שפיגל אברהם חיים
5381091 - 02 אייזנבך אריה
5381092 - 02 פריזנד ברוך ומלכה
5381093 - 02 רוקח מ רבנית מיבילגוריי
5381094 - 02 אמינוב בוריס
5381095 - 02 פרידמן דוד
5381096 - 02 נוימן רחל
5381097 - 02 כהן אסתר
5381098 - 02 פי אמ סי בע"מ
5381099 - 02 אגודת עזרה ומרפא