מספר טלפון


5381120 - 02 שובקס חיים דוד
5381121 - 02 אייזנבאך יעקב יוסף
5381122 - 02 כל בו ירחמיאל חומרי בנין
5381123 - 02 מוסך מ ע בע"מ
5381123 - 02 מ ע מוסך
5381125 - 02 גנוט יעקב וחיה
5381126 - 02 אלבום ישראל
5381128 - 02 כהן לבנה ויצחק
5381129 - 02 שפירא רפאל