מספר טלפון


5381192 - 02 דגן שוקי
5381193 - 02 אגודת איש חיל
5381194 - 02 וינשטוק יהושע
5381196 - 02 ברנד יצחק אייזיק ורבקה
5381197 - 02 צוברי שמעון
5381198 - 02 הרשקוביץ אפרים
5381199 - 02 נדב רבקה ועדי