מספר טלפון


5381260 - 02 (פקס) בית הספר העל יסודי לבנות בית יעקב
5381260 - 02 (פקס) מרכז בית יעקב בארץ ישראל
5381261 - 02 גלעדי מוזלי
5381262 - 02 זנדר יעקב
5381264 - 02 כדורי אלה
5381265 - 02 שיינברגר משה
5381267 - 02 יהודה אורלי
5381268 - 02 לרנר פנינה
5381269 - 02 דוד חיה ויוסף