מספר טלפון


5381301 - 02 רוזנפלד ישראל וברכה
5381303 - 02 שעיו יוסף ומזל
5381304 - 02 לוריא חיה ואברהם
5381305 - 02 אייזנבאך שמואל דב
5381306 - 02 אהרוני שלומית ושלום
5381307 - 02 קפויה יצחק
5381308 - 02 הלפרן אפרים