מספר טלפון


5381310 - 02 מרג'וק משה
5381312 - 02 עבאדי יוסף ושמחה
5381313 - 02 רפאל שאול
5381314 - 02 פלינטנשטין הרב יצחק מאיר
5381315 - 02 וסרצוג שמואל אליעזר
5381316 - 02 קופמן ישראל ושרה
5381317 - 02 בת עמי'עמותת חסד בת עמי חסד
5381317 - 02 חסד בת עמי עמותת
5381318 - 02 ברגמן נחום
5381319 - 02 ביטון תמר