מספר טלפון


5381390 - 02 ישיבת שערי ציון" טורדא"
5381391 - 02 יונה משה ולאה
5381393 - 02 אברהם אדיג'ס
5381393 - 02 שיניים מעבדת שיניים וירונית וירונית מעבדת
5381393 - 02 שיניים וירונית מעבדת
5381394 - 02 שפירא ברוך ולאה
5381395 - 02 עוודאללה אחמד
5381397 - 02 שפיצר שלמה
5381398 - 02 לוי שמואל יוסף ומרים