מספר טלפון


5381470 - 02 דפוס ענבל דפוס ענבל
5381471 - 02 יחזקאל שלמה וימימה
5381472 - 02 קאסאווקי זליג
5381473 - 02 פרקוביץ אברהם ישעיהו
5381474 - 02 מזנון אסתר" חפץ אליעזר"
5381475 - 02 ירחי מרדכי
5381476 - 02 גמליאל יחיאל ושושנה
5381478 - 02 טברסקי זאב
5381479 - 02 דינר אליהו