מספר טלפון


5381660 - 02 רכטשפר אהרן ודבורה
5381661 - 02 חנות צילום ענבר
5381662 - 02 לוי מרדכי ושולמית
5381663 - 02 הסתדרות נשי אגודת ישראל מעון ילדים
5381666 - 02 צלאל יואל
5381667 - 02 מרדכי גולדשטיין
5381668 - 02 סלע צומח שירותים פיננסיים בע"מ
5381669 - 02 נויפלד גבריאל ופרידה