מספר טלפון


5381701 - 02 מיכל ואבנר שיריזלי
5381702 - 02 בן דוד דוד
5381705 - 02 יעקבזון אברהם
5381706 - 02 הריון" אילת חן קרוק צירה בגדי
5381707 - 02 חשין מנחם בן ציון