מספר טלפון


5381741 - 02 פישר חיים
5381742 - 02 זולטן זרח
5381743 - 02 הרשטיק חיה ובנימין
5381744 - 02 כהן דורון
5381745 - 02 הגר הרב יצחק מאיר
5381746 - 02 בגדי אהרן" כהן אהרן
5381747 - 02 שם טוב יפה
5381749 - 02 שפירא יצחק שמעון ויהודית