מספר טלפון


5381860 - 02 זלזניק דב אהרון חיה אסתר
5381861 - 02 קליין יעקב ורחל
5381862 - 02 שור אשר מרדכי
5381863 - 02 אסולין רחל חיה
5381864 - 02 טובה ואריה אלבוחר
5381866 - 02 קרויס משה בונם וגיטל
5381867 - 02 איצ'ר יעקב
5381869 - 02 רביע ראובן