מספר טלפון


5381890 - 02 גפנר צבי אריה ופנינה
5381891 - 02 דוויק אברהם
5381893 - 02 נעימי יצחק שלום ושרה
5381894 - 02 חיים חורת
5381895 - 02 נאמן דינה וחיים
5381896 - 02 גפנר משה אהרן
5381898 - 02 ריבנבק אליהו ופרידה
5381899 - 02 כהן שרה