מספר טלפון


5381920 - 02 בריינס נחמן
5381921 - 02 קוזליק אלתר ראובן
5381922 - 02 הלטובסקי שמואל
5381923 - 02 דנציגר חנוך זונדל ויהודית
5381924 - 02 טלר יחזקאל
5381925 - 02 רוטנשטיין שמואל ראובן ושרה
5381927 - 02 פריד אהרן
5381928 - 02 קפלן ישראל