מספר טלפון


5381990 - 02 גינתי רחמים ונעמי
5381991 - 02 דוידזון יוסף וחנה שרה
5381992 - 02 סופר שרה ושמעון
5381993 - 02 צורי מרדכי ודבורה
5381994 - 02 רמי מקחניאן
5381995 - 02 וויינברגר אלעזר
5381997 - 02 כהן יוסף
5381998 - 02 סורוצקין מרדכי וברכה
5381999 - 02 רבני חברה לתובלה ותעבורה בע"מ