מספר טלפון


5382640 - 02 גרוסמן יחזקאל ומלכה
5382641 - 02 לאקעטש שלמה
5382642 - 02 שנקר משה ושרה
5382644 - 02 פניגר צבי וחסידה
5382645 - 02 רוטמן חיים יצחק וחוה
5382646 - 02 אסתר נהרי
5382647 - 02 פרידמן עקיבא ושינדל
5382648 - 02 ציוני ברכה
5382649 - 02 אינדורסקי שמואל