מספר טלפון


5386001 - 02 שטרן מרדכי גרשון ורבקה
5386002 - 02 מרמרוש מנחם וטובה
5386003 - 02 רובינשטיין מנחם הלל שרה
5386004 - 02 שחר גדול ישראל ושרה
5386005 - 02 קופמן משה ושושנה
5386006 - 02 גרין זאב
5386007 - 02 לוין מאיר
5386008 - 02 פריד הרב שמואל צבי