מספר טלפון


5386010 - 02 פרנצוז מנחם מאניש
5386011 - 02 שיף יעקב
5386012 - 02 גולומב פנחס ואלישבע
5386013 - 02 אידלמן משה ואסתר
5386014 - 02 שנור יעקב ורבקה
5386015 - 02 שטיין דוד שלמה
5386016 - 02 פרצוביץ חנה וצבי
5386017 - 02 אונגער חיים ואסתר
5386018 - 02 קניג צבי ונחמה
5386019 - 02 ברנשטיין יוסף מאיר ומרים