מספר טלפון


5386030 - 02 בוקשפן שלמה
5386030 - 02 צרכניית מהודר
5386031 - 02 פרומר דוד רחל ורות
5386032 - 02 רייז אהרון
5386033 - 02 דרקסלר גיורא וחיה
5386034 - 02 חריטן ישראל יצחק ומירה
5386036 - 02 קרית הילד
5386037 - 02 קרויזר מאיר ושרה
5386038 - 02 שפירא שלמה חיים ורחל
5386039 - 02 שיינין יוסף