מספר טלפון


5386040 - 02 קמון ישראל
5386041 - 02 אייזנבאך ישראל ומלכה
5386042 - 02 טורצין יונה
5386043 - 02 גרוס שמחה בונים
5386044 - 02 אפשטיין נתן ודבורה
5386045 - 02 אורות קורוס
5386047 - 02 פרץ שלמה ואסתר
5386048 - 02 יצחק פריד
5386049 - 02 קאופמן שמעון ורחל