מספר טלפון


5386070 - 02 רבינוביץ רבקה
5386071 - 02 אדלר עקיבה יוסף ומרים
5386072 - 02 קופולוביץ יוסף ונחמה
5386073 - 02 נתן צבי וצפורה פינקל
5386074 - 02 שאג אשר
5386075 - 02 אלבוים חנה
5386076 - 02 פרקוביץ יהודית
5386077 - 02 ידואב שמואל ושרה
5386078 - 02 טרום דב
5386079 - 02 גבעת משה